Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 27 (2017) СТЕПАНКОВ ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ – ПРОФЕСІЙНИЙ ІСТОРИК, ПАТРІОТ, НАСТАВНИК МОЛОДІ (до 70-річчя від дня народження) Подробиці   PDF
Олександр Завальнюк
 
Том 23 (2013) Страхова медична допомога робітникам та службовцям у 20-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
Р.Д. Прилипко
 
Том 27 (2017) СТУДЕНТИ-ПЕДАГОГИ УСРР: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ (КІНЕЦЬ 20-Х – 30-ТІ РР. ХХ СТ.) Анотація   PDF
Олександр Комарніцький
 
Том 27 (2017) СТУДЕНТИ-ПОДОЛЯНИ У КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ – СВІДЧЕННЯ ВАЖЛИВОЇ РОЛІ ПОДІЛЛЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XX СТ. Анотація   PDF
Андрій Чуткий
 
Том 22 (2012) Студентство й українська проблема вищої школи (1917‐1919 рр.) Анотація   PDF
А.Л. Донець
 
Том 25 (2015) Суспільна думка Наддніпрянської України і політичні вбив- ства початку ХХ ст. в Російській імперії Анотація   PDF
Сергій Щур
 
Том 25 (2015) СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ «АРИСТОКРАТІЯ» В ІСТОРИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. ЛИПИНСЬКОГО Подробиці   PDF
Сергій Калуцький
 
Том 27 (2017) СХІДНА ПОЛІТИКА УГОРЩИНИ В ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ПРАВЛІННЯ КОРОЛЯ БЕЛИ IV (1235–1245 рр.) Анотація   PDF
Олександр Головко
 
Том 28 (2018) Творча спадщина Василя Доманицького в газеті «Рада» (1906-1910 роки) Анотація   PDF
Інна Старовойтенко
 
Том 24 (2014) Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інте- лігенція в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.): [мо- ногр.] / Ю. В. Телячий. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – 600 с. Подробиці   PDF
О. Григоренко
 
Том 26 (2016) Торговельні зв’язки України з Туреччиною на початку ХVІІІ ст.: нові архівні знахідки, їх аналіз та інтерпретація Подробиці   PDF
В’ячеслав Станіславський
 
Том 28 (2018) Трансформація назви Української держави у свідомості політичної еліти під час революції 1648-1676 рр. Анотація   PDF
Віталій Степанков
 
Том 22 (2012) У полоні безвиході словацька держава у період вересня 1944 – березня 1945 рр. Анотація   PDF
І.І. Боровець
 
Том 27 (2017) У ПОШУКАХ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Ігор Опря
 
Том 27 (2017) УГРУПУВАННЯ ЕЛІТИ Й ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ ЗА ГЕТЬМАНАТУ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА НАПЕРЕДОДНІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1648 – БЕРЕЗЕНЬ 1658 рр.) Анотація   PDF
Віталій Степанков
 
Том 25 (2015) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ГЕТЬМАНАТУ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ОЦІНЦІ М. КОСТОМАРОВА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Подробиці   PDF
Володимир Верстюк
 
Том 25 (2015) УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст.: ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ Подробиці   PDF
Валерій Степанков
 
Том 26 (2016) Українське державотворення в добу громадянських війн й іноземних інтервенцій другої половини ХVІІ ст.: геополітичні інтереси та соціальна риторика Подробиці   PDF
Віктор Горобець
 
Том 26 (2016) Українське державотворення в ХVІІ–ХVІІІ ст.: та сучасність: історична тяглість і паралелі Подробиці   PDF
Анатолій Філінюк
 
Том 28 (2018) Українське козацтво в операції під Переволочною (червень-липень 1709 року) Анотація   PDF
Олександр Слісаренко
 
Том 22 (2012) Українське національне відродження на шпальтах газети «Наш шлях» Анотація   PDF
А.А. Теліга
 
Том 27 (2017) УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ВІДРОДЖЕННЯ ЧИ МОДЕРНІЗАЦІЯ? Анотація   PDF
Володимир Газін, Віталій Нечитайло
 
Том 26 (2016) Український соціал-демократичний рух в українських губерніях Російської імперії на межі ХІХ та ХХ ст.: соціокультурні умови та напрямки діяльності Анотація   PDF
Олександр Федьков
 
Том 24 (2014) Українсько-московські відносини 1648-1657 рр. в оцінці М. Костомарова Анотація   PDF
В. Верстюк
 
Том 22 (2012) Українці Чехії: історичні традиції, сучасне становище та перспективи етнокультурного розвитку Анотація   PDF
С.М. Мотрук
 
226 - 250 з 280 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>