Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 26 (2016) Роль та місце воєнно-історичної роботи за кордоном (на прикладі США та Росії) Анотація   PDF
Віталій Бідний, Михайло Гребенюк, Валерій Грицюк
 
Том 26 (2016) Роль українського козацтва у державотворчих процесах XVII ст.: погляд В. Липинського Подробиці   PDF
Сергій Калуцький
 
Том 23 (2013) Російська історіографія «Мазепинської зради» та українсько-російських відносин доби Північної війни 1700-1721 рр. Анотація   PDF
Н.Г. Сухоліт
 
Том 25 (2015) Російський соціал-демократ Ісак Біск: розлам Революційної української партії та створення Української соціал-демократичної спілки Анотація   PDF
Олександр Федьков
 
Том 24 (2014) Самобутність українського православ’я та його нищення в умовах інкорпорації Подільського краю до складу Російської імперії (кінець XVIII – середина 50-х років ХІХ ст.) Анотація   PDF
Ю. Блажевич
 
Том 30 (2020) САМОДЕРЖАВНА МОНАРХІЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА МОСКОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХV – НА ПОЧАТКУ ХVІ ст. Анотація   PDF
Віктор Доценко
 
Том 25 (2015) Свідчення мусульманських джерел про час та обставини іудаїзації хозарів в інтерпретації А. Ю. Кримського Анотація   PDF
Олег Бубенок
 
Том 28 (2018) Світлана Орлик. Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період першої світової війни (1914-1917 рр.). Монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2018. 716 c. Подробиці   PDF
Олександр Федьков
 
Том 23 (2013) Світова війна і виникнення національного блоку у Франції (1918-1919) Анотація   PDF
Б.О. Ачкіназі
 
Том 23 (2013) Селянство Україні як об’єкт репресій радянської тоталітарної держави Анотація   PDF
О.П. Григоренко
 
Том 25 (2015) Середньовічний Срем в одному документі короля Бели IV від 3 жовтня 1253 року Анотація   PDF
Дюра Гарді
 
Том 22 (2012) Соціальна та етнічна структура торговців Волині в XVI – першій половині XVII ст. Анотація   PDF
В.Г. Берковський
 
Том 22 (2012) Соціальний захист у політиці українських урядів за Директорії УНР ﴾грудень 1918 – листопад 1919 рр.﴿ Анотація   PDF
О.М. Завальнюк
 
Том 23 (2013) Соціально-економічні передумови зростання благодійної діяльності в Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Ю.В. Сербалюк
 
Том 22 (2012) Соціально-психологічні аспекти виконання рекрутської повинності населенням Правобережної України Анотація   PDF
С.А. Сидорук
 
Том 29 (2019) СПІВПРАЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО З УКРАЇНСЬКОЮ ПАРТІЄЮ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Віталій Хоменко
 
Том 22 (2012) Співробітництво сільськогосподарських підприємств України із суб’єктами економічної діяльності зарубіжних країн Анотація   PDF
В.В. Нечитайло
 
Том 22 (2012) Специфика анекдота как исторического источника Анотація   PDF
А.А. Демичев
 
Том 30 (2020) СПРОБИ ПРОТЕКЦІЇ КРИМУ НАД УКРАЇНОЮ (1660 – поч. 1680-х рр.) Анотація   PDF
Тарас Чухліб
 
Том 28 (2018) Спроби уряду Речі Посполитої залучення Московської держави до антикримської політики у першій половині 1648 р. Анотація   PDF
Олександр Юга
 
Том 23 (2013) С.С. Гогоцький – філософ з міста Кам’янець-Подільський Анотація   PDF
Т.В. Сулятицька
 
Том 28 (2018) Стан дослідження розвитку міст Правобережної України в історіографії 60-х рр. ХІХ ст. – 1914 р. Анотація   PDF
Анатолій Гуменюк
 
Том 23 (2013) Стан освіти в Кам’янець-Подільській окрузі у період німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) Анотація   PDF
Ю.А. Хоптяр
 
Том 26 (2016) Становлення галицького напрямку зовнішньої політики Російської імперії (60-ті роки ХVIII – початок ХІХ ст.) Анотація   PDF
Сергій Олійник
 
Том 29 (2019) СТАНОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ХІХ ст. Анотація   PDF
Анатолій Скрипник
 
251 - 275 з 340 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>