Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 26 (2016) Військово-підготовчі заходи Бандерівської ОУН у 1943 році в інтерпретаціях сучасних вітчизняних істориків Анотація   PDF
Василь Ухач
 
Том 28 (2018) Військово-політичне протистояння між чеським королем Пршемислом Отакаром ІІ та німецьким правителем Рудольфом І Габсбургом у 1273-1276 роках Анотація   PDF
Ігор Ліхтей
 
Том 24 (2014) Вільно-2: російсько-польські переговори 1658 р. та вплив українського чинника Анотація   PDF
В. Газін
 
Том 22 (2012) Вітчизняна та зарубіжна історіографія про етнічну ідентичність русинів карпатського регіону у ХІХ – на початку ХХ ст. Анотація   PDF
М.П. Забродський
 
Том 22 (2012) Вагомий слід на ниві історичної науки та вищої освіти (до 100-річчя від дня народження професора П. Ф. Лаптіна) Анотація   PDF
А.В. Опря
 
Том 28 (2018) Великі візирі Каваноз Ахмед-паша та Морали Дамат Хасан-паша і російсько-турецькі переговори щодо пограбування грецьких купців українськими козаками в 1701 р. Анотація   PDF
В’ячеслав Станіславський
 
Том 22 (2012) Верифікація методологічних підходів інтелектуальної історії Анотація   PDF
В.П. Кононенко
 
Том 23 (2013) Вивчення І.С. Винокуром пам’яток рубежу та перших століть н.е. Анотація   PDF
В.А. Гуцал
 
Том 22 (2012) Види Кам’янця‐Подільського на фотолистівках Г. Шпізмана Анотація   PDF
І.В. Паур
 
Том 26 (2016) Виробництво та розповсюдження листівок, усна пропаганда як одні з головних напрямків діяльності ідеологічних органів РСЧА під час визволення території України від німецьких окупантів навесні 1944 року Анотація   PDF
Світлана Павловська
 
Том 25 (2015) Вихідці з Поділля в стінах Київського комерційного інституту (нові матеріали до історії Поділля початку XX ст.) Анотація   PDF
Андрій Чуткий
 
Том 25 (2015) Влада і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України: перехід на платну вищу освіту (20- ті рр. – перша половина 1930-х рр.) Анотація   PDF
Олександр Комарніцький
 
Том 22 (2012) Внесок дунаївчан – працівників тилу у перемогу над нацизмом (1944-1945 pp.) Анотація   PDF
В.С. Прокопчук
 
Том 24 (2014) Войтович Л.В. Князь Лев Данилович / Славетні постаті серед- ньовіччя. – Вип. 1. – Львів: НАН України. Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 181 с. Подробиці   PDF
О. Щодра
 
Том 27 (2017) ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ЧИННИКА НА ПОЛІТИКУ ВЛАДНИХ КІЛ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ЩОДО КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ (ГРУДЕНЬ 1653 – ЧЕРВЕНЬ 1655 рр.) Анотація   PDF
Олександр Юга
 
Том 25 (2015) Вчений європейського рівня (до 85-річчя академіка І. С. Винокура) Анотація   PDF
Лев Баженов
 
Том 22 (2012) Галицький чинник у боротьбі російського імператора Миколи І з Європейськими революціями 1848‐1849 рр. Анотація   PDF
С.В. Олійник
 
Том 22 (2012) Громадсько-політична діяльність та матеріальне становище студентів педагогічних технікумів Житомирщини у 30-ті рр. ХХ ст. Анотація   PDF
О.Б. Комарніцький
 
Том 26 (2016) Гуно-римське протистояння після смерті Аттіли (453–465 рр.) Анотація   PDF
Ярослав Яновський
 
Том 27 (2017) ДІЯЛЬНІСТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПО СТВОРЕННЮ АНТИПОЛЬСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ В ОЦІНЦІ М. КОСТОМАРОВА Анотація   PDF
Володимир Верстюк
 
Том 22 (2012) Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці XVI – першій половині XVII століть Анотація   PDF
Н.М. Лопацька
 
Том 25 (2015) Діяльність осередків українських політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Сергій Ткач
 
Том 26 (2016) Діяльність профспілкових організацій студентів педагогічних навчальних закладів УСРР у середині 20-х – у 30-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
Олександр Комарніцький
 
Том 23 (2013) Діяльность української влади із соціального захисту громадян УНР (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) Анотація   PDF
О.М. Завальнюк
 
Том 25 (2015) Давня фортеця в селі Городиська Анотація   PDF
Анатолій Гуцал
 
51 - 75 з 280 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>