Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Цей збірник заснований викладачами історичного факультету у 1995 р. як відгомін традицій Наукових записок історично-філологічного факультету Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.). У 1995-1996 рр. виходив як Наукові праці історичного факультету; у 1997-2003 рр. – Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки; у 2004-2007 рр. –  Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Історичні науки; у 2008 р. – Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету. Історичні науки. З 2009 р. – Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.