Анонси

Редакційна колегія наукового збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки», який включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть  публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «Історичні науки» (постановою президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2), приймає наукові статті до 25-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відповідають таким напрямкам досліджень:

  • Давня історія України та археологія
  • Нова історія України
  • Новітня історія України
  • Всесвітня історія
  • Регіональна історія
  • Історіографія та джерелознавство
  • Рецензії, бібліографія

Усі матеріали просимо надсилати до 30 серпня 2015 р. на адресу редколегії:

Деканат історичного факультету, вул. Татарська,14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32300.

E-mail: dec_history@kpnu.edu.ua; gazin.v@ukr.net   Тел. (03849) 7-62-23

Контактні особи: Дубінський Володимир Анатолійович (заступник відповідального редактора), Комарніцький Олександр (відповідальний секретар).