Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

Постановою президії ВАК України збірник праць включений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за спеціальністю «Історичні науки» (Бюлетень ВАК України. – 2010. – №7).

Історичні науки

Редакційна колегія:

В.Смолій, академік НАН України, доктор історичних наук, професор;
Л.Баженов, академік УАІН, доктор історичних наук, професор;
В.Газін, доктор історичних наук, професор;
В.Степанков, академік УАІН, доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор);
О.Завальнюк, доктор історичних наук, професор;
Л.Заштовт, доктор габілітований, професор (м.Варшава, Республіка Польща);
Ф.Кірик, доктор габілітований, професор (м.Краків, Республіка Польща);
С.Копилов, доктор історичних наук, професор (заступник відповідального редактора);
В.Нечитайло, доктор історичних наук, професор;
В.Лозовий, доктор історичних наук, професор;
М.Наґельський, доктор габілітований, професор (м.Варшава, Республіка Польща);
Р.Петраускас, доктор історичних наук, професор (м.Вільнюс, Литовська Республіка);
І.Рибак, кандидат історичних наук, професор;
В.Дубінський, кандидат історичних наук, доцент (заступник відповідального редактора);
А.Філінюк, доктор історичних наук, професор;
В.Газін, кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар).  

Утвердилася добра традиція видавати окремі томи збірника на пошану професорів факультету, які зробили істотний внесок у розвиток історичної науки й вдосконалення навчально-виховного процесу. Зазвичай усталеними рубриками збірника є: методологія історії, історіографія та джерелознавство; всесвітня історія; давня і нова історія України; новітня історія України; регіональна історія, рецензії. Редакційна колегія акцентує увагу на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень як провідні фахівці України, так і зарубіжжя (Познань, Краків, Нижній Новгород, Бєлгород тощо). Зміст збірника, кількість авторів (у межах 40-50-ти осіб), обсяг (28-33 др.арк.) зробили його одним з кращих серед тих, що видаються на історичних факультетах університетів й інститутів Правобережної та Західної України.

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...