СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕКОНАННЯ ОЛЕКСАНДРА ГРЕБЕНЕЦЬКОГО

Автор(и)

  • Леонід Могильний

Ключові слова:

Гребенецький Олександр, Дурдуківський Володимир, Єфремов Сергій, Київська духовна академія, Київська трудова школа імені Т.Г. Шевченка, Спілка визволення України

Анотація

Дослідження персоналій, які проявили свою чітку громадянську позицію і загинули через
свої переконання в роки СРСР, є надзвичайно актуальним для сучасних наукових студій.
Життя і діяльність значної частини таких людей, зокрема й Олександра Гребенецького,
не отримали належного висвітлення в наукових працях. Історіографія питання
надзвичайно мала, тому потребує суттєвого розширення за рахунок створення нових
досліджень із залученням архівних матеріалів. Мета статті полягає у висвітленні
суспільно-політичних поглядів О. Гребенецького на основі раніше не опублікованих
архівних джерел. У дослідженні використано методи об’єктивності, історизму,
біографістики та ін.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у середовищі української інтелігенції
сформувалася думка про особистий внесок кожного для розвитку свого народу у сфері
освіти, науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик
представників громадівського руху, став Олександр Зиновійович Гребенецький. Він здобув
освіту в Київській духовній семінарії та Київській духовній академії, проте обрав шлях не
священика, а учителя в школі. Роботу з дітьми він вважав своїм життєвим покликанням.
Йому не одразу вдалося стати свідомим прихильником і учасником українського
освітнього руху, для цього довелося пройти складний і тривалий еволюційний шлях від
людини, яка співчувала українському народові у його прагненні мати свою національну
школу, до громадянина з мрією про незалежну Українську державу. З цією метою в
Україні представники української інтелігенції таємно від радянської влади створювали
нелегальні гуртки та об’єднання, до складу одного з яких належав і О. Гребенецький.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ