ВАСИЛЬ БІДНОВ ТА ІВАН ОГІЄНКО (ДО ІСТОРІЇ СТОСУНКІВ І СПІВПРАЦІ В 1920-1935 рр.)

Автор(и)

  • Сергій Копилов

Ключові слова:

І. Огієнко, В. Біднов, співпраця, листи, українська еміграція, Польща

Анотація

У статті проаналізовано стосунки й співпрацю видатного держав-
ного, освітнього діяча, ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету Івана Огієнка з відомим українським істориком церкви, професором Василем
Бідновим у період політичної еміграції. Підкреслено, що упродовж міжвоєнного двадцятиріччя стосунки українців, які опинилися в складі відродженої Польської держави, з
владними структурами залишалися напруженими. Незважаючи на це, українські інтелектуали змогли згрупуватися навколо низки наукових і освітніх осередків – таборового Українського народного університету, Вищих українознавчих курсів, Відділу право-
славного богослов’я Варшавського університету, Українського наукового інституту у
Варшаві, зберегли й примножили науково-культурний потенціал, використовуючи де-
мократичні інститути Польщі. Відзначено складні відносини в середовищі різних течій
української еміграції в Польщі й Чехословаччині.
Встановлено, що одне з центральних місць серед української академічної спільноти
в ІІ Речі Посполитій посідали професори І. Огієнко та В. Біднов, які активно співпра-
цювали у створенні й збереженні структур наукових та освітніх інституцій, сприяли
поєднанню здобутків тогочасної європейської науки із суспільно-політичними очікуван-
нями українського національного руху, презентації доробку інтелектуалів на міжнарод-
ній арені. На основі неопублікованих епістолярних матеріалів з архіву Інституту національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти польського народу та інших
джерел з’ясовано важливу інформацію, що відкриває нові перспективи для подальшого
поглибленого дослідження їхнього життя, науково-творчої й педагогічної діяльності в
еміграції, містить ключ до реконструкції їхнього складного, часом суперечливого мен-
тального світу. Вияснено, що крім співпраці в державній, науковій і педагогічній сферах,
упродовж 20-х – початку 30-х рр. відносини обох учених розвивалися як дружні між чле-
нами їх родин.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ