СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ДО ІV ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Автор(и)

  • Анатолій Глушковецький

Ключові слова:

ІV Державна Дума, вибори, Подільська губернія, партії, СРН, ВНС, Російська імперія, влада

Анотація

Стаття присвячена розгляду
характерних рис суспільно-політичної боротьби у Подільській губернії під час виборів до
Державної Думи Російської імперії четвертого скликання. Досліджено передвиборні праг-
нення, основні напрямки агітаційної роботи, специфіку передвиборчих протистоянь
осередків провідних політичних партій, етнічних та соціальних груп регіону. Розкрито
вплив центральних та губернських органів влади на перебіг та результати виборчих
перегонів. З’ясовано, що виборча кампанія до Державної Думи четвертого скликання
в Подільській губернії проходила за умов украй низького інтересу до виборів населення
краю. Головне це було зумовлено тим, що інститут Державної Думи не виправдав спо-
дівань на обмеження самодержавства та покращення життя. Певну активність на
виборах виявляли лише представники польського та єврейського етносів, які прагнули
використати будь-яку можливість для того, щоб заявити про свої права. Встановлено,
що під час виборів до ІV Державної Думи, передвиборна діяльність політичних партій
соціалістичного спрямування на території Подільської губернії була слабкою. Окремі
спроби агітації на четвертих подільських виборах робили лише Російська соціал-демо-
кратична робітнича партія (РСДРП) та Спілка, але й їхні сили в краї були неоргані-
зованими. Натомість активну пропагандистську роботу проводили чорносотенний
Союз російського народу (СРН) та російські націоналісти з Всеросійського національного
союзу (ВНС), які користувалися підтримкою місцевої влади. ВНС на виборах блокував-
ся з православним духовенством. За таких умов, логічним результатом виборів стало
обрання депутатами націоналістів з-поміж великих землевласників та православних
священиків.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ