ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ І ОРГАНИ САМОУПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЦІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • Сергій Добржанський

Ключові слова:

міське самоврядування, бургомістр, магістрат, водогін, громадський транспорт, містобудування

Анотація

У статті проаналізовано специ-
фіку діяльності органів самоврядування Чернівців у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. У цей період у Чернівцях було реалізовано значні інфраструктурні проєкти.
Побудовано Львівсько-Чернівецьку залізницю (1866 р.) та електростанцію (1896 р.), за-
працював трамвай (1897 р.), а у 1895–1912 рр. – система водопостачання і водовідведення. Завдячуючи міській владі, центр міста набув вигляду європейського міста, Чернівці стали називати «Малим Віднем» Цьому сприяла загальна позитивна економічна кон’юнктура та статус адміністративного центру коронного краю, однак безсумнів-

ним був і вплив продуктивної діяльності міських органів влади. Діяльність різноманіт-
них профільних комісій і безпосередньо бургомістрів, членів магістрату й міської ради
наочно засвідчувала намагання спрямовувати свою діяльність на покращення добробу-
ту жителів та повсякденних умов життя. Автор зазначає, що отримання прибутків
від акціонерних товариств, які надавали різноманітні послуги (наприклад, перевезення
пасажирів трамваями), не усувало проблем дефіциту коштів на вдосконалення місь-
кої інфраструктури, тож на початку ХХ ст. розміри муніципальних позик зростали з
року в рік. Особливо громадськість турбували такі проблеми як подолання безробіття,
вирішення житлового питання для незаможних категорій населення, покращення са-
нітарних умов, розвиток мережі навчальних закладів. Початок Першої світової війни
перервав поступальний розвиток міського простору та приніс неабиякі випробування
для Чернівців і їх жителів.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ