ДИСКУСІЇ СЕРЕД ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ЩОДО ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ» ТА ЇХ НАСЛІДКИ (СЕРПЕНЬ 1657 – ВЕРЕСЕНЬ 1658 рр.)

Автор(и)

  • Олександр Юга

Ключові слова:

політична еліта, Річ Посполита, дискусії, «українська проблема», козацька Україна, Гадяцький договір

Анотація

У статті висвітлено пошук річпосполитською політичною елітою шляхів і засобів
розв’язання «української проблеми» упродовж серпня 1657 – вересня 1658 рр. та визна-
чено досягнуті результати. З’ясовано причини схильності більшої частини політичної
еліти Речі Посполитої до пошуку порозуміння з козацькою Україною. Зокрема, встанов-
лено, що в частині внутрішньополітичних чинників і факторів утвердження помірко-
ваної щодо Чигирина політики вагоме значення мав задум проведення реформи держав-
ного устрою, спрямованої на зміцнення королівської влади й обмеження прерогатив сей-
му (щоб змусити шляхетську опозицію піти на поступки, король та його прихильники
прагнули скористатися підтримкою Війська Запорозького).
Окрім того, простежено масштаби впливу міжнародного чинника на еволюцію укра-
їнської політики правлячої верхівки Польсько-Литовської держави у 1657 р.: досягнення
порозуміння з Військом Запорозьким зміцнило б позиції Речі Посполитої у взаємовідноси-
нах з Московією та Швецією.
Висвітлено складнощі переговорного процесу між Варшавою і Чигирином, зокрема в
контексті розробки концепції повернення козацької України у якості суб’єкта федерації
до складу Речі Посполитої, дискусії щодо цього серед її політичної еліти. Проаналізовано
результати вересневих перемовин та сутність укладеного Гадяцького договору. Окремо
визначено вплив на процес реалізації його умов політичної свідомості польської й литов-
ської шляхти.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА РАННЬОМОДЕРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ