КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА УЧИТЕЛЬСЬКА СЕМІНАРІЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ЕВАКУАЦІЇ (1915-1916 РР.)

Автор(и)

  • Павло Кліщинський

Ключові слова:

Кам’янець-Подільська учительська семінарія, війна, навчальний процес, мобілізація, учнівський контингент, евакуація

Анотація

Стаття
присвячена особливостям функціонування Кам’янець-Подільської учительської
семінарії в період її тимчасової евакуації у зв’язку із подіями Першої світової війни
до Симбірська (1915-1916 рр.). Зазначено, що не зважаючи на зростання наукового
інтересу вітчизняних і закордонних істориків до вузьких проблем Першої світової
війни, обрана для дослідження тема не отримала належного висвітленні в історичній
науці. Аналізуючи питання функціонування закладів освіти регіону в умовах війни,
автор звертає увагу на значні проблеми в організації навчального процесу у зв’язку
із близькістю до лінії фронту, існуючою загрозою окупації і повним або частковим
зайняттям багатьох навчальних і підсобних приміщень військовими та медичними
закладами. Хоча Кам’янець-Подільська учительська семінарія власного приміщення не
мала, рішенням військового і цивільного керівництва (із зазначенням відповідних наказів
і розпоряджень) її колектив, вихованці і майно було вивезено в глиб Росії, до Симбірська.
Акцентується увага на специфіці учительської семінарії, як певного типу педагогічного
навчального закладу, в контексті формування контингенту вихованців та особливостей
організації навчального процесу. На основі аналізу джерел та історіографії визначається
вплив подій Першої світової війни на матеріально-технічне забезпечення, кадровий
потенціал, учнівський контингент і організацію начального процесу в умовах евакуації.
Зокрема, відзначається, що і в місці тимчасового перебування семінарії не було відведено
окремого приміщення; в ході мобілізації певна кількість викладачів і студентів закладу
в якості добровольців поповнили лави збройних сил тощо. Проаналізовано кількісний і
фаховий склад педагогічного колективу навчального закладу, який працював в умовах
евакуації. Визначено учнівський контингент семінарії та специфіку його формування
у воєнний період. Автором було класифіковано усіх учнів за роками навчання,
віросповіданням і соціальним походженням. Зважаючи на складність досліджуваного
періоду в історії семінарії, відзначено організаційно-фінансові труднощі, які доводилось
вирішувати колективу в місці тимчасового перебування (нестача коштів, дорожнеча і
перенаселеність міста, часті хвороби учнів через зміну клімату, проблеми з придбанням
навчальної літератури, певні прогалини у організації навчального процесу).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ