ЙОСИП ЗНОВІЦЬКИЙ ТА ІНШІ: НОВОУШИЦЬКІ КАДЕТИ В 1905–1907 РОКИ

Автор(и)

  • Олександр Федьков

Ключові слова:

Конституційно-демократична партія, революція, земельне питання, сільськогосподарські робітники, страйки, комітети

Анотація

У статті на основі мікроісторичного аналізу та біографічного методу досліджується ді-
яльність членів новоушицької групи Конституційно-демократичної партії, очолюваної
нотаріусом Йосипом Зновіцьким. Автор з’ясовує історичні обставини виникнення та ді-
яльності осередків партії кадетів у віддаленій провінції Російської імперії – Ушицькому
повіті Подільської губернії. Відзначається, що внаслідок революції 1905–1907 рр. відбулася
демократизація політичного ладу та суспільного життя країни. Наприкінці 1905 р. у
м. Нова Ушиця утворилася конституційно-демократична група у складі близько десяти
осіб на чолі з Й. Зновіцьким. Користуючись правом зібрань, вони влаштовували мітинги,
на яких роз’яснювали програмні положення партії, закликали підтримувати діяльність
Державної думи, організовуватись для обстоювання своїх політичних і соціально-еконо-
мічних прав. Й. Зновіцький активно виступав на шпальтах ліберальних видань, в яких
ставав на захист інтересів сільськогосподарських робітників.
З’ясовано, що під керівництвом Й. Зновіцькго розгорнулася активна агітаційно-про-
пагандистська робота серед селянства. Сільських робітників закликали діяти органі-
зовано, злагоджено, вимагати дотримання розцінок («такси») на сільськогосподарські
роботи. Новоушицькі кадети виступали за проведення організованої та мирної страй-
кової боротьби під керівництвом селянських комітетів і їхні заклики знайшли жвавий
відгук серед селянства. Страйковий рух у червні-липні 1906 р. в Ушицькому повіті охо-
пив 32 населені пункти і мав організований характер. Проте окремі виступи супроводжувалися кривавими ексцесами. Загалом діяльність Й. Зновіцького та його товаришів
серед хліборобів викликала занепокоєння представників влади. Врешті провідника ново-
ушицької групи ув’язнили в кам’янець-подільську губернську в’язницю, а сама вона припинила існування.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ