«НЕ ЗНАКОВА» ПОСТАТЬ НА ТЛІ ДОБИ: ПРЕДСТАВНИКИ МОЛОДІ З ПОДІЛЛЯ У СТІНАХ КИЇВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ

Автор(и)

  • Андрій Чуткий

Ключові слова:

історія України початку XX ст., Київський комерційний інститут, мікро-історія, Поділля, студентство

Анотація

Досліджується доля «не знако-
вих» вихідців із Поділля, котрі репрезентували ті національні складові, що на початку
XX ст. становили абсолютну більшість населення Поділля, – українську, польську та
єврейську. Для прикладу було обрано по одній особі з кожної із цих трьох груп, які в цей
період навчались у Київському комерційному інституті.
Вибір студентів зумовлювався їх особливою роллю у житті тогочасного суспіль-
ства. А обрання для дослідження молоді саме Київського комерційного інституту зумов-
лено особливим демократизмом властивим для цього вишу в політиці щодо студентів,
що таким чином робить його найбільш «чистим» об’єктом для історичного вивчення.
Також це зумовлено тим, що це був перший в Україні виш економічного профілю. А отже
на основі вивчення структури його студентського контингенту можна з’ясувати і
ставлення тогочасного суспільства до господарської сфери життя.
Виявлені в особових справах досліджуваних студентів-подолян документи дозволи-
ли висвітлити не лише їх походження та почасти і певні дані щодо їх батьків, але й
здобуту ними середню освіту.
Також ці групи документів дозволили «проявити» матеріальний аспект життя цих
осіб у студентський період. Усі вони належали до матеріально незабезпечених осіб, що
було властиво для значної частини тогочасного студентства. Це, поряд із кризою релі-
гійності, засвідчувало приховані революційні процеси, що зрештою мали вилитись назо-
вні. А студентство мало стати одним із їх рушіїв. Отже, маємо одне з опосередкованих
свідчень наростання внутрішнього конфлікту в суспільстві початку XX ст., що зробив
можливими подальші глобальні потрясіння.
Останнє пояснювалось і такою рисою як уникнення за будь-яку ціну мобілізації з по-
чатком Першої світової війни. Це було не просто небажання воювати, а саме небажання
воювати за чужу їм державу. Тобто саме так сприймали Російську імперію представни-
ки пригноблених нею народів і що також мало наблизити її загибель в умовах світової
війни.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ