ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ДИПЛОМАТИЧНА ПРАКТИКА В ПЕРІОД ТРИДЦЯТИЛІТНЬОЇ ВІЙНИ (1618–1648 рр.): ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ТА КОНГРУЕНТНИЙ ДИСКУРСИ

Вячеслав Ціватий

Анотація


У статті проаналізовано події та наслідки Тридцятилітньої війни (1618-
1648) для нової європейської дипломатії та політико-інституціонального розвитку Європи.
Увагу акцентовано на дипломатичному інструментарії, національній специфіці та особли-
востях переговорного процесу європейських держав у ході та за підсумками Тридцятилітньої
війни. Підсумки Вестфальського конгресу слугували важливим стимулом для подальшого со-
ціально-економічного, безпекового, політичного та дипломатичного європейського розвитку.
Практичні здобутки Вестфальського конгресу і досвід, набутий європейською дипломатією
першої половини XVII століття, визначили майбутній інституціональний розвиток світо-
вої дипломатії та міжнародного права, не втративши своєї актуальності й для сьогодення.
У статті розглянуто події Тридцятилітньої війни 1618-1648 років, боротьба за національ-
ний суверенітет і утворення національних держав, заключення мирного договору, станов-
лення нової постійної дипломатії та нової системи міжнародних відносин.


Ключові слова


зовнішня політика; дипломатія; інституціоналізація; Тридцятилітня війна (1618-1648 рр.); Вестфальська система міжнародних відносин; Вестфальський конгрес (1648 р.); Вестфальський мир; Європа

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254