КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ «СОЮЗУ УКРАЇНОК» В 1920-1930-х рр. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «ЖІНОЧА ДОЛЯ»)

Автор(и)

  • Василь Деревінський
  • Аліна Капінос

Ключові слова:

Союз українок, жіночий рух, партія, суспільний рух

Анотація

У статті на основі аналізу матеріалів часопису «Жіноча доля» йдеться про відродження
українських жіночих організацій у Східній Галичині. Першою такою організацією
стало Товариство Руських жінок, організоване Наталією Кобринською в Станіславі у
1894 році. Мета діяльності товариства полягала в культурно-освітньому розвитку
українок. Згодом, товариство спричинилося до появи в 1917 році Союзу українок –
нової жіночої громад, яка відіграла чималу роль у суспільно-політичному житті
Східної Галичини, а згодом і всієї України. Основними видами діяльності Союзу були
видавнича, освітня, господарська, культурно-просвітницька, суспільно-політична.
Остання вважалася найголовнішою. Головна увага в жіночому русі «Союзом українок»
приділялася домінуванню національної ідеї, як головної у всіх видах діяльності. Чимало
уваги приділялося ролі жінки в суспільному русі та житті, «притягненню ширшого
жіноцтва до суспільно-громадської роботи» на благо українського народу. Важливим
чинником впливу жіноцтва на суспільно-політичне життя краю була участь жінок
в державних органах Речі Посполитої, зокрема сенаті та сеймі. Важливу роль «Союз
українок» відіграв у консолідації національно-політичних сил шляхом співпраці з
українськими політичними партіями та численними товариствами. Участь жінок
у громадських організаціях стала однією з яскравих сторінок українського жіночого
руху та їх впливу на вирішення злободенних соціально-політичних питань. Наведене  є підставою для висновку про актуалізацію проблем становища і статусу жінки в українському суспільстві, уможливлює розгортання наукового пошуку у цій важливій соціально-культурній сфері, що й було зроблено авторами.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО