В ІМ’Я УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ПОДІЛЛЄЗНАВСТВА. ДО 25-РІЧЧЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОДІЛЛЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ПРИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Автор(и)

  • Лев Баженов

Ключові слова:

Поділля, Центр дослідження історії Поділля, історичне краєзнавство, регіоналістика, поділлєзнавство, науково-дослідна праця, науково-методична робота, видання, історіографія, етапи діяльності

Анотація

На основі документів поточного архіву Центру дослідження історії
Поділля, наукової літератури, присвяченій діяльності та використання власного
досвіду з керування його роботою у статті розглянуто і проаналізовано три головні
етапи функціонування установи на історичному факультеті Кам’янець-Подільського
педінституту (нині – національний університет) від часу створення 1 червня 1995 і
до кінця 2019 років. Характеризуються початки праці Центру, які припали на 1995-
2000 рр. і пов’язані з його формуванням, становленням і утвердженням у Подільському
регіоні та перші результати науково-дослідної, науково-методичної і видавничої
роботи на ниві історичного краєзнавства і поділлєзнавства. Розглядається другий
етап подвижництва Центру (2001-2012), коли установа мала обласне бюджетне
фінансування і діяла як державно-наукова й досягла найвищих показників своєї творчої
праці і зайняла авангардні позиції в краєзнавчому русі Хмельниччини і Вінниччині та в
історико-регіональних дослідженнях. Висвітлюється заключний етап роботи Центру
(2012-2019), коли він знову перейшов на громадсько-наукові засади функціонування. Тим
не менше, його почесними і дійсними членами та співробітниками здійснено майже 200
окремих поділлєзнавчих видань, налагоджена тісна співпраця з вищими навчальними
та загальноосвітніми навчальними закладами, державними історико-культурними
заповідниками, музеями, бібліотеками, краєзнавчими товариствами та інституціями,
що дозволило Центру зберегти свої позиції у регіоні і реалізовувати важливі державні
і обласні наукові програми і проекти з історичної регіоналістики та краєзнавства, з
належними показниками прийти до відзначення в 2020 році свого 25-річчя.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО