ДІЯЛЬНІСТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПО СТВОРЕННЮ АНТИПОЛЬСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ В ОЦІНЦІ М. КОСТОМАРОВА

Володимир Верстюк

Анотація


У статті на основі аналізу праць М. Костомарова з’ясовано відносини Гетьманщини з Кримським ханством, Османською імперією, Московією, Швецією, Придунайськими князівствами (Молдовою, Валахією та Трансільванією) в 1648–1657 рр. у контексті формування антипольської коаліції. Учений встановив, що її головним союзником у боротьбі проти Речі Посполитої з весни 1648 р. по грудень 1653 р. було Кримське ханство. Контакти з Портою, на думку дослідника, уряд Б. Хмельницького встановив перш за все для нейтралізації загрози з боку династії Гіреїв. Турецький вектор зовнішньої політики мав завжди прихильників серед козацької старшини, але на заваді прийняттю протекції стали міжконфесійні суперечності та ментальні установки українців, які вбачали в мусульманах одвічних ворогів.
Виявлено, що М. Костомаров вперше в історіографії охарактеризував від-
носини Війська Запорозького з Придунайськими князівствами, а також висловив слушне припущення, що семиградський князь Дьєрдь І Ракоці, претендуючи на польський престол, шукав порозуміння з Б. Хмельницьким. Щодо контактів із Швецією, то, на думку вченого, їх було започатковано в 1650–1652 рр.
Відносини з Московією в трактовці дослідника до кінця 1653 р. мали епізо-
дичний характер. Цар Олексій Михайлович насамперед відстоював інтереси
власної держави. Про це свідчить укладення в жовтні 1656 р. Віленського перемир’я між Московією та Річчю Посполитою.


Ключові слова


Б. Хмельницький; козацька Україна; Гетьманщина; дипломатія; відносини; контакти; угода; договір; протекція; антипольська коаліція

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254