Том 27 (2017)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

СТЕПАНКОВ ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ – ПРОФЕСІЙНИЙ ІСТОРИК, ПАТРІОТ, НАСТАВНИК МОЛОДІ (до 70-річчя від дня народження) PDF
Олександр Завальнюк
ЛЮДИНА, ВЧЕНИЙ, ГУРУ PDF
Володимир Прокопович Газін
ІСТОРІЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕННЯХ В. СТЕПАНКОВА (до 70-річчя від дня народження) PDF
Сергій Копилов

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ІТАЛІЙСЬКА КАМПАНІЯ АТТІЛИ 452 р.: ПЕРЕБІГ ПОДІЙ ТА НАСЛІДКИ PDF
Ярослав Яновський
СХІДНА ПОЛІТИКА УГОРЩИНИ В ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ПРАВЛІННЯ КОРОЛЯ БЕЛИ IV (1235–1245 рр.) PDF
Олександр Головко
ЄРЕТИЧНІ РУХИ ТА МІЖКОНФЕСІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ НА ТЕРЕНІ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ВІД ЗАВЕРШЕННЯ АЛЬБІГОЙСЬКИХ ВІЙН ДО ПОВСТАННЯ КАМІЗАРІВ (1245–1715 рр.) PDF
Богдан Боднарюк
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ЧИННИКА НА ПОЛІТИКУ ВЛАДНИХ КІЛ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ЩОДО КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ (ГРУДЕНЬ 1653 – ЧЕРВЕНЬ 1655 рр.) PDF
Олександр Юга
ПОЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ВИПРОБУВАННЯ РОСІЙСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ PDF
Сергій Олійник

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

CZY KSIĘŻNICZKA PREDSŁAWA STAŁA SIĘ OFIARĄ «DYNASTYCZNEJ» ZEMSTY BOLESŁAWA CHROBREGO, CZY WYOBRAŹNI PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYCH LATOPISARZY? PDF (Polski)
Krzysztof Benyskiewicz
ДІЯЛЬНІСТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПО СТВОРЕННЮ АНТИПОЛЬСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ В ОЦІНЦІ М. КОСТОМАРОВА PDF
Володимир Верстюк
ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ У ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА ВЯЗІГІНА (1867-1919): ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ PDF
Сергій Лиман
Є ТАКА ПАРТІЯ? (ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ) PDF
Олександр Федьков
МАЛОВІДОМІ ДЖЕРЕЛА У ВИВЧЕННІ ШЛЯХЕТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ РОДИНИ ДОМАНИЦЬКИХ (ВІДОМОСТІ З ГЕРБОВНИКІВ ТА РОЗПИСУ ПОКОЛІНЬ) PDF
Ольга Комарова
COVERAGE OF THE QUESTION OF MORAL AND PSYCHOLOGICAL STATE OF THE SOVIET TROOPS DURING THE STRUGGLE FOR KYIV IN 1943 IN SCIENTIFIC PAPERS PDF (English)
Volodymyr Kydon
М. БАРГ ЯК ОДИН ІЗ ФУНДАТОРІВ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ І МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ З ІСТОРІЇ PDF
Анатолій Філінюк

СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА РАННЬОМОДЕРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ФЕНОМЕН ГАЛИЦЬКОГО БОЯРСТВА І ЙОГО СТОСУНКИ З КНЯЗЯМИ PDF
Леонтій Войтович
КУДИ ПОДІЛИСЯ СЕВРЮКИ? PDF
Василь Балушок
ПОЛКОВНИЦЬКА КОРПОРАЦІЯ ГЕТЬМАНАТУ: СОЦІАЛЬНІ ТА РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ, НЕПОТИЗМ, ТРИВАЛІСТЬ СЛУЖБОВИХ КАДЕНЦІЙ PDF
Віктор Горобець
ДО ВИТОКІВ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ PDF
Віталій Щербак
УГРУПУВАННЯ ЕЛІТИ Й ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ ЗА ГЕТЬМАНАТУ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА НАПЕРЕДОДНІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1648 – БЕРЕЗЕНЬ 1658 рр.) PDF
Віталій Степанков
ПОХІД ВІЙСЬКА Ю.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО СЛОБОДИЩА 1660 РОКУ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО МАРШРУТУ PDF
Олександр Мацьков
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ЗМІНИ ІВАНОМ МАЗЕПОЮ МОНАРШОЇ ПРОТЕКЦІЇ ВОСЕНИ 1708 Р. PDF
Олексій Струкевич

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА» PDF
Степан Борчук
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСРР У 1920-Х РР. PDF
Вадим Покалюк
СТУДЕНТИ-ПЕДАГОГИ УСРР: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ (КІНЕЦЬ 20-Х – 30-ТІ РР. ХХ СТ.) PDF
Олександр Комарніцький
ОХОРОНА ВАНТАЖІВ ТА БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ PDF
Олександр Лисенко, Людмила Хойнацька
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЛИ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ГІТЛЕРІВЦІВ ТА ЇХ ГОТОВНІСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ЗБРОЙНУ БОРОТЬБУ У 1944 РОЦІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Світлана Павловська
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ ЗАРУБІЖНИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ НА ВІДБУДОВІ ВАЖКОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ У СЕРЕДИНІ 40-Х РОКІВ PDF
Ігор Вєтров
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ВІДРОДЖЕННЯ ЧИ МОДЕРНІЗАЦІЯ? PDF
Володимир Газін, Віталій Нечитайло

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ШЛЮБНІ СТОСУНКИ У СЕРЕДОВИЩІ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 60-ТІ РОКИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Богдана Опря
У ПОШУКАХ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Ігор Опря
СТУДЕНТИ-ПОДОЛЯНИ У КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ – СВІДЧЕННЯ ВАЖЛИВОЇ РОЛІ ПОДІЛЛЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Андрій Чуткий
ПРОБЛЕМА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ НАСЕЛЕННЮ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1914-1916 РР., ЗАВДАНИХ ПОДІЯМИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Павло Кліщинський

РЕЦЕНЗІЇ

Федьков Олександр. Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с. PDF
Ігор Гирич
Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія/наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 984 с. PDF
Лариса Левченко