ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ У ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА ВЯЗІГІНА (1867-1919): ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Сергій Лиман

Анотація


У статті розглядається наукова та педагогічна діяльність відо-
мого медієвіста Харківського університету кінця XIX - початку ХХ ст. А. С. Вя-
зігіна. Підкреслюється, що в його науковій творчості переважала церковно-істо-
рична тематика, головним чином вивчення перетворень католицької церкви в
XI ст., ролі в них римського папи Григорія VII (Гільдебранда). Цю роль Григорія VII А. С. Вязігін вважав перебільшеною в історіографії.


Ключові слова


А. С. Вязігін; папство; історія церкви; Григорій VII; Середні віки; Харківський університет

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254