ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСРР У 1920-Х РР.

Вадим Покалюк

Анотація


У статті показано як більшовицька модель освіти у 1920-х рр. впроваджувалася у середовищі сільськогосподарських вишів УСРР. Автор зазначає, що більшовики, прийшовши до влади, почали впроваджувати комуністичну ідеологію. Вони виробили власну модель освіти, котра відстоювала суто практичну підготовку фахівців. Йдеться про те, що
вищу освіту у той період надавали інститути і технікуми. Зазначається, що
сільськогосподарські виші готували спеціалістів з агрономічної, садово-городньої, лісничої, зоотехнічної, меліоративної, землеустрійної галузей. Автор показав процес створення сільськогосподарських інститутів у Харкові, Києві, Кам’янці-Подільському і Одесі, Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту, Харківських ветеринарного інституту, геодезично-землеустрійного інституту. Висвітлюється процес становлення низки технікумів сільськогосподарського профілю (агрономічних, зоотехнічних, землеустрійних; Маслівського насінньово-сортівничого; Полтавського ветеринарного; інженерно-меліоративного у Києві, земельно-меліоративного в Одесі). Йдеться про те, що особливе місце посідав Уманський сільськогосподарський технікум, який готував спеціалістів із садівництва. Автор акцентує увагу на створенні Новополтавського єврейського сільськогосподарського технікуму, першого навчального закладу такого профілю у середовищі національних меншин.
У статті розповідається про те, що сільськогосподарським вишам при-
своювали імена видатних революціонерів, державних і партійних діячів, нау-
ковців, культурних діячів.


Ключові слова


інститут; технікум; сільськогосподарська освіта; створення; середовище

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254