ПРОБЛЕМА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ НАСЕЛЕННЮ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1914-1916 РР., ЗАВДАНИХ ПОДІЯМИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Павло Кліщинський

Анотація


У статті, на основі архівних і опублікованих джерел, а також праць україн-
ських істориків досліджується проблема відшкодування збитків, завданих на-
селенню Правобережної України під час Першої світової війни. У роботі акцен-
тується увага на подіях, у ході яких відбувається знищення і реквізиція певної
категорії речей, продовольчих припасів і матеріальних цінностей жителів регіо-
ну, юридичному підґрунті і теоретичному плануванні процесу відшкодування
втраченого майна, проблемах і труднощах у його реалізації.


Ключові слова


Перша світова війна; Південно-Західний фронт; Правобережна Україна; мобілізація; евакуація; реквізиція; відшкодування; реквізиційна комісія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254