СТУДЕНТИ-ПОДОЛЯНИ У КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ – СВІДЧЕННЯ ВАЖЛИВОЇ РОЛІ ПОДІЛЛЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XX СТ.

Автор(и)

  • Андрій Чуткий

Ключові слова:

історія Поділля початку XX ст., економічна історія України, Київський комерційний інститут, регіональна історія, студентство

Анотація

Місце і роль Поділля у загальній історії України ще й досі є
неналежно оціненими, що засвідчується недостатньою кількістю публікацій
створених з цієї теми науковцями з інших регіонів України. Натомість саме
Поділля відігравало (й відіграє) роль важливого посередника, що пов’язував як окремі українські землі між собою, так і був у ролі одного з регіонів, що лежить на шляхах з України до інших європейських держав, а отже – сприяє зміцненню вітчизняної євро-інтеграційної традиції. Так само важливим є значення Поділля в економічному розвитку України, як в далекому минулому, так і з моменту капіталістичних трансформацій. Відповідно, це змушує поглиблювати вивчення всіх складових історії Поділля, зокрема – ролі Поділля в економіці, оскільки ця сфера в новітній період історії є пріоритетною в житті всіх суспільств. У цій статті роль Поділля в економічному житті України початку XX ст. досліджено в рамках реконструкції переліку вихідців з цього регіону, що навчалися в першому українському виші економічного профілю – Київському комерційному інституті. Такий підхід дозволив показати, що на навчання до цього вишу вступали вихідці з різних станів населення Поділля, зокрема чимало було і вихідців з духовенства. А це дозволяє вести мову про високий ступінь емансипації та розуміння важливості економічної сфери в середовищі подолян уже на початку XX ст. Окрім цього, такий мікро-історичний підхід дозволяє реконструювати і період навчання досліджуваних осіб у стінах Київського комерційного інституту в усіх аспектах, тобто побачити реальне наповнення тогочасного суспільного життя (оскільки за основу взято дослідження біографій переважно «не знакових» особистостей). Таке дослідження також допомагає поглибити дискурс з теми історії повсякденності.

Сам факт доволі помітної кількості вихідців з Поділля, котрі навчалися
у Київському комерційному інституті, свідчить про активну включеність
населення цього регіону в економічне життя країни, оскільки Київський
комерційний інститут був першим в Україні вишем економічного профілю,
а отже навчання у ньому відкривало шлях до успішної кар’єри в економічній
сфері. В рамках цього дослідження було реконструйовано й студентський
період в біографії В. Ю. Свідзінського та його молодшого брата.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають