Є ТАКА ПАРТІЯ? (ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ)

Олександр Федьков

Анотація


У статті аналізується історіографія Української соціал-демократичної спілки – політичної громади, яка на початку ХХ ст. користувалася значним упливом серед робітництва та селянства більшості українських губерній романівської імперії та суміжних територій Білорусі та Молдови. Спілка більше століття є предметом наукових досліджень і найбільш вивченими аспектами історії цієї громади є її діяльність, спрямована на організацію боротьби селян і сільських робітників у революції 1905–1907 рр. і визначення її місця в суспільних відносинах тієї доби. Унаслідок аналізу праць учених з’ясовано їхні оцінки місця та ролі цієї марксистської організації у партійно-політичному русі. Переважна більшість дослідників (А. Жук, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, С. Єфремов, О. Гермайзе, В. Головченко, С. Наумов, П. Шморгун та ін.) уважали її складовою частиною російської марксистської партії. Водночас, окремі дослідники (Л. Іванов, С. Єкельчик, Г. Касьянов, П. Феденко) неправомірно вживають термін «партія» до цього регіонального союзу РСДРП. Отже, дослідники дають загалом негативну відповідь на поставлене у заголовку статті запитання: на початку ХХ ст. не існувало політичної партії Спілка, а діяла важлива організація Російської соціал-демократичної робітничої партії.


Ключові слова


Українська соціал-демократична спілка РСДРП; історіографія; партія; союз РСДРП

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254