ШЛЮБНІ СТОСУНКИ У СЕРЕДОВИЩІ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 60-ТІ РОКИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Богдана Опря

Анотація


У статті досліджено шлюбні стосунки в середовищі православного
парафіяльного духовенства Правобережної України у 60-ті роки ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. Визначено, що шлюб для православного клірика був обов’язковим,
причому при його укладанні існувало ряд правил та обмежень. Церковне ке-
рівництво заохочувало шлюби між представниками духовного стану, що спри-
яло збереженню його замкнутості. При укладанні шлюбу нерідко мав місце
меркантильний підхід, що заважало формуванню гармонійних стосунків у
сім’ї. Складність отримання розлучення та неможливість другого шлюбу для
духовенства породжували цілий ряд проблем. В особливо скрутному становищі
опинялися клірики у випадку смерті дружини. Вдівцям важко було виховувати
малолітніх дітей без жіночої допомоги. А така допомога з боку сторонніх осіб
жіночої статі не завжди адекватно сприймалася парафіянами та викликала
підозри щодо моральної складової цих стосунків.


Ключові слова


шлюб; сімейне життя; православне духовенство

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254