ДО ВИТОКІВ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ

Віталій Щербак

Анотація


У статті розглядаються концепції держави у європейській політичній думці часів Реформації та Контрреформації (XVI – першої половини XVII cт.). Аналізуються
моделі держав, у контактах з якими постала козацька Україна, що дає можли-
вість зрозуміти логіку політичної діяльності її творця гетьмана Богдана Хме-
льницького.


Ключові слова


концепції держави; політична думка; Українська ранньомодерна держава; Богдан Хмельницький; сюзеренітет

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254