М. БАРГ ЯК ОДИН ІЗ ФУНДАТОРІВ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ І МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ З ІСТОРІЇ

Анатолій Філінюк

Анотація


У статті охарактеризовано наукову спадщину вченого світового рівня уродженця Поділля Михайла Барга в сфері розробки найважливіших питань теорії і методології історії. Підкреслено про його подільське коріння, навчання в Кам’янець-Подільському інституті соціального виховання, здобуття історичної освіти у Харківському університеті, перші кроки педагогічної діяльності в сільській школі на Чемировеччині, а головне про наукову і науково-педагогічну роботу в Москві. Обґрунтовано, що доктору історичних наук, професору М. Баргу належать не лише фундаментальні праці з середньовічної історії Англії, англійської революції ХVІІ ст. та її суб’єктів і видатних діячів, історії англійського феодалізму ХІ–ХІІІ ст., а й низка ґрунтовних досліджень, присвячених розробці ключових понять, категорій і принципів вивчення історичного минулого. Акцентовано увагу на тому, що проблемам теорії і методології історії він присвятив понад 30 років і як результат опублікував низку монографій, численні статті, в яких всебічно висвітлив надзвичайно важливі для сучасної історичної науки питання становлення історизму, ключові категорії і поняття історичної науки, сутність і місце структурного аналізу в технології історичних досліджень й, що дуже важливо підкреслити, – теоретичні проблеми всесвітньо-історичного процесу та цивілізаційного підходу.


Ключові слова


Михайло Барг; фундатор; англійська революція; англійський феодалізм; теорія; методологія; історизм; історичний час; історичний процес; структурний аналіз; категорії і поняття історичної науки; цивілізаційний підхід

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254