Спроби уряду Речі Посполитої залучення Московської держави до антикримської політики у першій половині 1648 р.

Олександр Юга

Анотація


У статті ви-світлено спроби владних кіл Польсько-Литовської держави у першій половині 1648 р. залучити Московію до антикримської політики. Встановлено, що основ180
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
ними цілями обраного у Варшаві політичного курсу щодо Москви були: по-перше, унеможливити реалізацію царем планів відвоювання в Речі Посполитої після вій-ни 1632–1634 рр. Смоленська, по-друге, перешкодити наданню з боку Московії вій-
ськової допомоги Війську Запорозькому, по-третє, не допустити українсько-та-
тарського військового союзу антипольського спрямування. З’ясовано, що основними причинами невдачі польсько-литовської владної верхівки у реалізації визначених цілей були недостатня аргументація, яка в очах царя не підтверджувалася реальним розвитком подій, чітко продумані і вдалі дипломатичні заходи Б. Хмель-
ницького та відсутність у Москви готовності вже у 1648 р. до активної участі у військових кампаніях.


Ключові слова


політична еліта; Річ Посполита; Московська держава; Кримське ханство; Б. Хмельницький; українська проблема

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254