Том 28 (2018)

Зміст

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ – ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1918-1921 рр.)

Університет крізь століття PDF
Валерій Смолій
"Нові" й "старі" університети в Україні: науково-освітній потенціал, підготовка кадрів і внесок у національне Відродження 1917-1920 рр.
Олександр Завальнюк
Учені-історики Кам’янець-Подільського державного українського університету в період національно-демократичної революції (1918-1921 рр.) PDF
Сергій Копилов

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Участь польського князя Болеслава Першого «Хороброго» у міжкнязівській війні на Русі (літо – осінь 1018 р.) PDF
Олександр Головко
Католицькі чернечі ордени доби розвинутого середньовіччя: тенденції організаційної стратифікації та початок корпораційної стагнації PDF
Богдан Боднарюк
Військово-політичне протистояння між чеським королем Пршемислом Отакаром ІІ та німецьким правителем Рудольфом І Габсбургом у 1273-1276 роках PDF
Ігор Ліхтей
Образ мамлюкских и монгольских правителей в трактатах католических миссионеров и теоретиков крестовых походов второй половины XIII – первой половины XIV веков PDF (Русский)
Роман Хаутала
Związek Polski i Litwy – od Krewa do Grunwaldu PDF (Polski)
Jan Tęgowski
"Опікун для усієї України…": назва "Україна" в офіційному дискурсі країн Східної Європи та Малої Азії (кінець XV – перша половина XVII ст.) PDF
Тарас Чухліб
Розвідувальна діяльність в Україні Посольського та Розрядного приказів Московської держави (XVI-XVII ст.) PDF
Віктор Брехуненко
Спроби уряду Речі Посполитої залучення Московської держави до антикримської політики у першій половині 1648 р. PDF
Олександр Юга
Великі візирі Каваноз Ахмед-паша та Морали Дамат Хасан-паша і російсько-турецькі переговори щодо пограбування грецьких купців українськими козаками в 1701 р. PDF
В’ячеслав Станіславський

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Наратив у просторі сучасного історіописання PDF
Валентина Матях
Czy Bolesław Chrobry dwukrotnie wyprawiał się przeciwko Jarosławowi Mądremu? Interpretacja 65 rozdziału siódmej księgi Kroniki Thietmara PDF (Polski)
Krzysztof Benyskiewicz
Образ Пилявецької битви 1648 року у науковій творчості М. Костомарова й М. Грушевського PDF
Валерій Степанков
Формування методологічних засад наукового пошуку М. Костомарова PDF
Володимир Верстюк
Ідея єднання Східної Галичини з Російською імперією в працях М. Погодіна PDF
Сергій Олійник
Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського PDF
Анатолій Філінюк
Передумови появи сучасного образу Богдана Хмельницького та його особливості в російській історіографії PDF
Юрій Степанчук
Творча спадщина Василя Доманицького в газеті «Рада» (1906-1910 роки) PDF
Інна Старовойтенко
Стан дослідження розвитку міст Правобережної України в історіографії 60-х рр. ХІХ ст. – 1914 р. PDF
Анатолій Гуменюк
З історії української археографії: трансформаційні процеси у теорії і методиці археографії в УРСР у 1945-му – 1990-му роках PDF
Олександр Маврін

СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА РАННЬОМОДЕРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Трансформація назви Української держави у свідомості політичної еліти під час революції 1648-1676 рр. PDF
Віталій Степанков
Українське козацтво в операції під Переволочною (червень-липень 1709 року) PDF
Олександр Слісаренко

НОВА І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Формування особистості І. Нечуя-Левицького як майбутнього українського національно-культурного діяча: родинне виховання у дитячі та юнацькі роки PDF
Ігор Коляда
Мобілізації чоловічого населення ЗУНР до Української Галицької армії у першій половині 1919 року: організація, проблеми і результати PDF
Роман Ляскович
Протиправні дії радянських військовослужбовців як прояв соціальної девіації у 1944-1945 рр. PDF
Олександр Лисенко, Людмила Хойнацька
Питання удосконалення процедури реабілітації жертв політичних репресій PDF
Володимир Адамовський
Аграрна реформа в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття: земельні активи і прорахунки PDF
Віталій Нечитайло

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Музей товарознавства Київського комерційного інституту – перша вітчизняна установа економічного профілю PDF
Андрій Чуткий
Подільський кооперативний з’їзд у контексті революційних процесів весни 1917 року PDF
Віктор Адамський
Участь студентів Кам’янець-Подільського педагогічного вишу у роботі партійного та комсомольського осередків (20-30-ті рр. ХХ ст.) PDF
Олександр Комарніцький

РЕЦЕНЗІЇ

Світлана Орлик. Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період першої світової війни (1914-1917 рр.). Монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2018. 716 c. PDF
Олександр Федьков
Життєва правда для нащадків (огляд книги: Бугерчук В.В. історія окремої української родини. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 564 с.) PDF
Іван Боровець