Стан дослідження розвитку міст Правобережної України в історіографії 60-х рр. ХІХ ст. – 1914 р.

Анатолій Гуменюк

Анотація


У статті йдеться про історіографію другої половини ХІХ – початку ХХ ст., яка розглядала розвиток міст Правобережної України протягом 1861–1914 років. Автор аналізує найвідоміші праці з даної тематики. Звертає увагу на позитивні здобутки Є. Сіцінського, В. Гульдмана, Й. Роллє, А. Сендульського, Т. Вержбицького, Н. Зуці, М. Теодоровича та ін.
та визначає їх недоліки. Всеросійський перепис 1897 р. надав можливість накопичити значний статистичний матеріал, яким на рубежі ХІХ–ХХ ст. скористалися М. Туган-Барановський, Д. Морєв, А. Погожев, В. Семенов-Тянь-Шанський. Проаналізовано творчу спадщину М. Порша, який здійснив власний прогноз розвитку українських міст на початку ХХ ст. Серед інших тогочасних дослідників проблеми – Л. Лічков, А. Ярошевич.


Ключові слова


Правобережна Україна; міста; урбанізація; історіографія; статистичні дані; капіталізм

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254