Czy Bolesław Chrobry dwukrotnie wyprawiał się przeciwko Jarosławowi Mądremu? Interpretacja 65 rozdziału siódmej księgi Kroniki Thietmara

Krzysztof Benyskiewicz

Анотація


Стаття присвячена розгляду проблеми, пов’язаної з історіографічною диску-сією довкола гіпотетичної другої виправи польського князя Болеслава Хороброго на Русь. Підставою для розбіжності думок науковців став текст хроніки саксонського автора Тітмара Мерзебурзького, який двічі згадує про вторгнення війська польського володаря з метою допомоги Святополку, сину Володимира Ве-
ликого, якого раніше було вигнано з Русі. В праці розглядається вірогідність гіпотези О. В. Назаренка, який пише про можливість військової акції Болеслава Хороброго проти руського князя Ярослава Володимировича на переломі 1017–1018 ро-
ку, яка закінчилася відвоюванням для вигнаного володаря частини території Турівського князівства, яке йому колись належало. Автор звертає увагу на свідчення твору Тітмара, які додатково можуть бути аргументами на користь концепції О. В. Назаренка. Не дивлячись на це, недостатня інформація джерел дає підстави стверджувати, що концепція, яка розглядається в статті, демонструє лише можливу альтернативну версію перебігу подій на Русі в 1017-1018 рр.


Ключові слова


Русь; Польща; Болеслав Хоробрий; Яроcлав Мудрий; київський пoхід; польсько-рyські відносини; германсько-рyські відносини; "Хронікa Тітмара"

Повний текст:

PDF (Polski)


ISSN 2309-2254