Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського

Анатолій Філінюк

Анотація


У розвідці зроблено спробу узагальнити наукові студії з проблем історії і культури Правобережної України В. Антоновича і П. Чубинського, які були ключовими постаттями в українській історичній науці 60-80-х рр. ХІХ ст. Підкреслено, що обидва дослідники в один час, позначений як рубіжний у суспільно-політичному житті, пройшли фахове та громадянське становлення й розпочали вивчати історію і культуру України, передусім акцентуючи увагу на збір, систематизацію та осмислення усних джерел і народної творчості мешканців Правобережжя. Зазначено, що головним об’єктом їх наукового зацікавлення виступали українське населення, селяни в географічному, часовому та змістовому значенні, яких В. Антонович розцінював як найдемократичніший прошарок, котрі складають "народність осібну".
Зауважено, що найбільший дослідницький інтерес обох вчених стосувався переважно географічного виокремлення великого українського регіону, якому були характерні як загальні, так специфічні риси життєдіяльності його корінних мешканців і національних меншин.
Наголошено, що до заслуг дослідників належать публікація не тільки наукових розвідок з археології, етнографії, історії і культури Правобережної України, а й близько 30 томів "Архива Юго-Западной России". Це дозволило, з одного боку, використовувати зібрані, систематизовані та відредаговані ними джерела як фактографічну основу для написання багатьох власних праць, з іншого боку, служило і служить потужним джерельним комплексом для вивчення та відтворення історії і культури Правобережжя та всієї України іншими дослідниками. Винятково важливим стало і те, що вони виокремили проблеми вивчення багатовікового минулого Правобережжя та українського народу загалом і започаткували наукові пошуки за окремими тематичними напрямками й періодами.


Ключові слова


В. Антонович; П. Чубинський; проблеми; дослідження; історія і культура; Правобережна Україна; нариси; статті; видання; "Архив Юго-Западной России"; джерельний комплекс

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254