Учені-історики Кам’янець-Подільського державного українського університету в період національно-демократичної революції (1918-1921 рр.)

Сергій Копилов

Анотація


У статті йдеться про участь учених-істориків у реалізації освітньо-го проекту – відкриття Кам’янець-Подільського державного українського універ-ситету. Проаналізовано педагогічну й громадську діяльність викладачів-істориків цього навчального закладу в період Української національно-демократичної револю-
ції; з’ясовано складні політичні, організаційні, психологічні й побутові умови їх праці.


Ключові слова


вчений; історик; викладач; Кам’янець-Подільський державний український університет; наукові студії; педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254