Питання удосконалення процедури реабілітації жертв політичних репресій

Володимир Адамовський

Анотація


У статті досліджуються правові норми сучасного законодавства, що спрямовані на відновлення прав осіб, які були по-рушені у роки комуністичного тоталітарного режиму та реабілітацію жертв
тоталітарного правосуддя, а також несправедливо засуджених осіб.
Проводяться паралелі з нормами Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" від 1991року та Законом "Про внесення змін до де-яких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" від 2018 року.
Визначається, що основними перевагами нового закону є чітке визначення термінів, введення нових, збільшення категорій осіб, які підлягають реабілітації, удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталі-тарного режиму, визначення органів, їх структури та повноважень, на які покладено розгляд даної категорії справ.


Ключові слова


реабілітація; жертви репресій; процедура; тоталітарний режим; законодавчі акт

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254