Трансформація назви Української держави у свідомості політичної еліти під час революції 1648-1676 рр.

Віталій Степанков

Анотація


У статті розглядається малодосліджена проблема еволюції поглядів політичної еліти на назву витвореної в роки Національної революції (1648–1676) Української держави. У сучасній історіографії вона тлумачиться переважно як "Військо Запорозьке", рідше – "Гетьманщина" або "козацька Україна". Аналіз джерел дозволив встановити, що політична еліта, яка переживала процес формування, не виробила єдино-го підходу у її трактуванні. Тому у різні періоди революції іменування держави зазнавало суттєвих змін. Вияснено, що упродовж 1648–1660 рр. вона називалася "Військом Запорозьким", "Малою Росією" та "Великим князівством Руським". З початку 1660-х рр. у свідомості еліти починає утверджуватися іменування "Україна" яке з кінця 60-х рр. стає домінуючим; рідше вживалися назви "Військо Запорозьке" й "Мала Росія".


Ключові слова


політична еліта; назва; "Військо Запорозьке"; "Мала Росія"; "Україна"; "Велике князівство Руське"

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254