"Нові" й "старі" університети в Україні: науково-освітній потенціал, підготовка кадрів і внесок у національне Відродження 1917-1920 рр.

Олександр Завальнюк

Анотація


З’ясовано найбільш важливі показники діяльності "старих" російських (колишніх імператорських) й "нових" українських (народних і державних)
університетів в Україні в добу національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., такі як професорсько-викладацький склад, студентський контингент, освітня, наукова і громадська діяльність, матеріально-технічна база. Вияснено ставлення колективів цих вишів до українського визвольного руху, різних владних режимів і державного будівництва на різних його етапах в Україні (представництво в орга-
нах управління і важливих політичних заходах, вироблення національного законо-давства), їх сприяння / несприяння поширенню у суспільстві української мови,
історичних, природничо-географічних, економічних та інших знань, виданню україномовної друкованої продукції підвищеного попиту (курси лекцій і посібники для вишів, підручники, хрестоматії тощо – для національної загально-освітньої школи, журнали громадсько-політичного і науково-літературного характеру); проведення / ігнорування багатогранної роботи із піднесення національної свідомості й освітнього рівня народу (участь у роботі національно-культурних просвітніх і благодійних організацій, підготовці кадрів для національної початкової школи, публічні лекції, виступи у патріотичній пресі на захист української ідеї і справи); допомога українському війську, збройному захисту республіканського ладу.


Ключові слова


Українська революція; російські (імператорські) університети; українські народні і державні університети; національне відродження; захист державного суверенітету; професура; студентствоISSN 2309-2254