Матеріали часопису «Вісник Союзу визволення України» про взаємини галицької інтелігенції з російською владою в воєнний період 1914-1916 років

С. Олійник

Анотація


У статті проводиться джерелознавче дослідження часопису «Вісник Союзу Визволення України» на предмет висвітлення у ньому взаємин галицької інтелігенції з російською владою у воєнний період 1914-1916 років,
розкриваються їх суспільно-політичні, соціально-економічні та національно-культурні аспекти. Визначається актуальність даної проблематики. Аналі-зується історіографія проблеми, яка підтверджує необхідність відповідної на-укової студії. У публікації відмічається, що в журналі представлено значну кількість заміток, які інформують про реакцію галицької інтелігенції на діяльність російських окупаційних властей в Галичині (репресії, утиски, депортації, закриття українських організацій, переслідування греко-католицької церкви).Редактори часопису спробували звернути увагу читачів на життя галицьких депортованих до Росії, навести статистичні данні. На сторінках журналу представлено інформацію про галицьких біженців в Європі, які не бажали опинитися під російською владою, їх культурно-освітню та суспільно-політичну діяльність в еміграції.

В опублікованих матеріалах прослідковуються взаєминами галицьких москвофілів з російською владою. Автори заміток відмічали їх непростий характер, існування суперечок, і показували справжню антиукраїнську сутність галицьких москвофілів.


Ключові слова


«Вісник Союзу Визволення України»; Галичина; галицька інтелігенція; Російська імперія; російська окупаційна влада; російська окупація.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254