Zagrożenie mołdawsko-tatrskie Rusi Koronnej na przełomie XV/XVI wieku i jej wpływ na politykę wewnętrzną Królewstwa Poiskiego

K. Niemczyk

Анотація


Молдавсько-татарська загроза Русі Коронній наприкінці
XV – XVI століття та її вплив на внутрішню політику Королівства Поль-
ського. У статті проаналізовано ситуацію, що склалася у результаті татарсько-
молдавських нападів на Коронну Русь (Галичина, Західне Поділля) на пе-
реломі XV–XVI ст. Автор дослідив природу молдавсько-татарської загрози для
українських територій що входили до складу Польського королівства, а також
реакцію на неї з боку керівництва Корони. Проаналізовано дипломатичні зу-
силля польського керівництва та заходи військового характеру, спрямовані на
недопущення нападів з боку Криму та Молдавії на прикордонні території.


Ключові слова


Молдавія; Крим; Королівство Польське; Русь Коронна; загроза; сейм.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254