О смрти господара мачве кнеза Ростислава Михаилович

Харди Ђура

Анотація


Потакнут постојећим несугласјем у историографији, а оно траје до данашњих
дана, аутор рада настоји да анализира и разреши питање када је умро
први господар Мачве, Ростислав Михаилович. Питање превазилази прилог
биографији знаменитог руског кнеза и задире у низ важних политичких догађаја
у југоисточној Европи почетком шездесетих година XIII века. Међу њима
свакако треба истакнути борбе у окриљу угарске владарске куће Арпадовића,
али и скору промену односа снага у области српско-угарског пограничја.


Ключові слова


Ростислав Михаилович; Ростиславичи; Мачва; Угарска; Србија; XIII век.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254