Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І. Мазепи

В. Кононенко

Анотація


У статті розглядається функціонування інсти-
туцій центральної української адміністрації за гетьманування І. Мазепи через
призму пристосування «старизни» до викликів модернізації та запроваджен-
ня нововведень. Зміни у Гетьманщині на рубежі XVII–XVIII ст. концептуалі-
зовано у формі теоретичної моделі «поміркована модернізація». На основі істо-
ричних та історіографічних фактів доводиться, що мазепинська модернізація
стала основою для подальших реформ у Гетьманщині 1710-х–1760-х рр. як укра-
їнською, так й імперською адміністраціями. Особливу увагу приділено новаціям
в управлінській, фіскально-мілітарній, культурній й освітянсько-науковій та
правовій сферах.


Ключові слова


Гетьманщина; Іван Мазепа; поміркована модернізація; модернізаційні проекти; центральна адміністрація Гетьманщини.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254