Православний єпископат України напередодні Лютневої революції 1917 р.

А. Опря

Анотація


У статті проаналізовано становище православного архієрей-
ського корпусу України напередодні Лютневої революції 1917 р., з’ясований його
кількісний та національний склад. Розкриті стосунки єпископів з вікаріями,
відзначено негативний вплив російських єпископів на формування української
національної свідомості. З’ясовано стан духовної освіти православних єписко-
пів. Показано негативний вплив переміщення єпископів з однієї єпархії в іншу
на виконання ними своїх службових обов’язків.


Ключові слова


Синод; митрополит; єпископат; єпархія; вікарій; парафія; консисторія; монастир; духовенство; кафедра.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254