Репресії в Дунаївцях в контексті провадження справи «Спілки визволення України»

В. Прокопчук

Анотація


У статті проаналізована групова кримінальна
справа, якою 1929–1930 рр. Кам’янець -Подільський окружний відділ ДПУ нама-
гався сфабрикувати в Дунаївцях осередок «Спілки визволення України» із що-
найменше 42 «контрреволюціонерів» – жителів райцентру і навколишніх сіл.
Встановлено, що 25 серпня 1929 року депеушники заарештували групу ду-
наївчан, знаковими фігурами в ній визначили свідомих українців лікаря Пав-
ла Бутовського і священика української автокефальної православної церкви
в с. Могилівка (1958 року село об’єднане з м. Дунаївці) Микиту Винарчука, а
також активістів Прокопа Давиденка, Семена Буженка, Володимира Гушла,
Іллю Афанас’єва. Їх звинуватили в створенні контрреволюційних осередків
– Дунаєвецький український хор та Дунаєвецький комітет Українського Чер-
воного Хреста, гуртуванні контрреволюційних сил, намаганні «через автоке-
фальну церкву, Український Червоний Хрест, школи, учителів створити мож-
ливості для відродження самостійної України». Врезультаті колегією ОДПУ
УСРР П.П. Бутовський був ув’язнений до концтабору терміном на 5 років, ав-
токефальні священики П.О. Давиденко – на 10, а М.О. Винарчук – на 8 років.
Науковим дослідженням доведено, що ні філії, ні будь – якого іншого осеред-
ку «Спілки визволення України» в Дунаївцях не існувало. Спростовано «аргу-
менти» слідчих щодо «контрреволюційної» діяльності хористів, членів Дунає-
вецького комітету УЧХ, магазину «Санітарія і гігієна», спрямовані на фабри-
кацію в Дунаївцях осередку неіснуючої «Спілки визволення України».


Ключові слова


Спілка визволення України; ДПУ; філія; Українська авто- кефальна православна церква; Український Червоний Хрест; Дунаївці; Могилівка.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254