Ще один незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 року

Ю.А. Мицик

Анотація


У статті з’ясовано стан публікації документів Б. Хмельницького. Наго-
лошується на значимості введення до названого обігу віднайдених в архівах
раніше невідомих його листів. Охарактеризовано обставини написання ним
13 березня 1651 року листа литовському гетьману Я. Радзівіллу.


Ключові слова


Б. Хмельницький; Я. Радзівілл; листи; джерела; війна; мир; Військо Запорізьке

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254