Том 23 (2013)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Копилов Сергій Анатолійович: погляд зблизька PDF
В.С. Степанков
Наукові та навчально-методичні праці професора С.А. Копилова PDF
. .

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Формування ілюстративної традиції 17-ї глави Книги мертвих віньєтки папірусу Нахта (pLondon BM 10471) PDF
М.О. Тарасенко
Фемистий и его наследие в контексте культурного континуитета PDF
Н.Н. Болгов
Етапи та основні напрямки русько-візантійських відносин у дослідженнях академіка Геннадія Григоровича Літаврина PDF
Д.С. Гордієнко
Олег Віщий історіографічні легенди та реалії PDF
Л.В. Войтович
Ще один незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 року PDF
Ю.А. Мицик
Документальні й епістолярні джерела дослідження Батозької битви PDF
В.С. Степанков
Формування М. Костомаровим джерельної бази монографії «Богдан Хмельницький і повернення Південної Русі до Росії» PDF
В.В. Верстюк
З історії «кадрового конфлікту» у київській університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. Ставровський проти В. Г. Авсєєнка PDF
С.І. Лиман
З історії «кадрового конфлікту» у київській університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. Ставровський проти В. Г. Авсєєнка PDF
С.І. Лиман
Є.В. Гутнова і П.Ф. Лаптін: роки творчої співпраці PDF
С.А. Копилов
Вивчення І.С. Винокуром пам’яток рубежу та перших століть н.е. PDF
В.А. Гуцал
Російська історіографія «Мазепинської зради» та українсько-російських відносин доби Північної війни 1700-1721 рр. PDF
Н.Г. Сухоліт

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Час та обставини виникнення Руської Митрополії в контексті місіонерської діяльності візантійців у Східній Європі PDF
О.О. Роменський
Коронація князя Данила Романовича в контексті ідеологічного життя і міжнародних відносин слов’янства Східної Європи PDF
О.Б. Головко
Політична боротьба в середовищі правлячої еліти Речі Посполитої з питання реалізації Білоцерківського договору та її наслідки PDF
О.А. Юга
Національно-демократичні основи проголошення Чехословаччини 28 жовтня 1918 року PDF
Р.М. Постоловський
Світова війна і виникнення національного блоку у Франції (1918-1919) PDF
Б.О. Ачкіназі
Особливості зовнішньої політики Франції в період президентства В. Жіскар Д’естена PDF
А.І. Павко
Перші кроки Польщі на шляху до НАТО PDF
А.Р. Олещук

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичній культурі українців (впливи Степу) PDF
В.Г. Балушок
Чисельність християнських козацтв у XVI – першій половині XVII cт. PDF
В.А. Брехуненко
Нові явища в господарському розвитку Правобережної України на зламі ХVІІІ-ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк
Політика мадяризації та її вплив на розвиток українського національного руху в Закарпатті в середині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Р.І. Майор
«Перший історико-географ Південної Росії» (Філіп Бруун) PDF
С.В. Трубчанінов
Соціально-економічні передумови зростання благодійної діяльності в Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ю.В. Сербалюк

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Реакція селянства на земельну політику Центральної Ради після утворення Української Народної Республіки PDF
В.С. Лозовий
Історичні передумови виникнення та діяльності екзильного уряду УНР PDF
В.М. Яблонський
Діяльность української влади із соціального захисту громадян УНР (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
«Колишні» стратегії і парадокси здобуття вищої освіти в УСРР у 1920-ті роки PDF
О.Л. Рябченко
Страхова медична допомога робітникам та службовцям у 20-х рр. ХХ ст. PDF
Р.Д. Прилипко
Педагогічні навчальні заклади Черкащини у 20-30-ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу PDF
О.Б. Комарніцький
Селянство Україні як об’єкт репресій радянської тоталітарної держави PDF
О.П. Григоренко
Депортації як форма державного терору проти українського населення Кубані у 1930-1935 рр. PDF
І.А. Ісакова, І.В. Рибак
Депортаційна політика радянського та польського тоталітарних режимів щодо українського й польського населення (1944-1947 рр.) PDF
М.В. Сеньків
Конфесійні особливості СЦЄХБ (середина 1960-х – 1970-х років) PDF
В.С. Мадудяк
Законодавство України про реабілітацію жертв політичних репресій кінця 1980-х – початку 1990-х років PDF
В.І. Адамовський

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Педагоги – головна опора краєзнавчого руху та регіональних досліджень на Поділлі-Хмельниччині (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) PDF
Л.В. Баженов
С.С. Гогоцький – філософ з міста Кам’янець-Подільський PDF
Т.В. Сулятицька
Відзначення роковин Т. Шевченка у Кам’янці-Подільському (1919 р.) PDF
А.І. Машталір
Політика українізації в освіті Поділля у 1920-х роках PDF
А.Ф. Суровий
Стан освіти в Кам’янець-Подільській окрузі у період німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) PDF
Ю.А. Хоптяр
Церковна проповідь як явище соціокультурного життя подолян (за матеріалами «Подольскіх Єпархіальних Ведомостей») PDF
М.І. Гончар
Депутатська діяльність І. С. Зеленюка (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) PDF
І.І. Боровець

РЕЦЕНЗІЇ

[Рецензія] Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне ПП.ДМ. – 2010. – 287 с. PDF
А.О. Гуменюк
[Рецензія] Аграрна складова політичних програм українських партій PDF
В.В. Нечитайло
[Рецензія] Zanim przyszła «Pożoga»: dokumenty i materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej polakyw na Podolu w latach 1905-1910 / Wstęp, wybyr i opracowanie Roman Jurcowcki PDF
А.Л. Глушковецький
[Рецензія] Федьков О.М. «Селянству – владу і землю!». Всеросійський селянський союз в Україні (1905-1907 рр.): Монографія / О.М. Федьков, В.О. Магась PDF
В.А. Дубінський
[Рецензія] Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне ПП.ДМ. – 2010. – 287 с.
А.О. Гуменюк