Особливості зовнішньої політики Франції в період президентства В. Жіскар Д’естена

А.І. Павко

Анотація


У статті на основі джерел та різноманітної соціогуманітарної літерату-
ри висвітлено основні тенденції, загальні риси та особливості зовнішньополі-
тичної діяльності французького президента В. Жіскар д’Естена.


Ключові слова


зовнішня політика Франції; деголлістська дипломатія; атлантизм; тактика «гнучкого реагування»; французька військово-політична доктрина

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254