З історії «кадрового конфлікту» у київській університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. Ставровський проти В. Г. Авсєєнка

С.І. Лиман

Анотація


У статті розглядаються причини, хід та наслідки одного з найважливі-
ших для розвитку медієвістики в Університеті Св. Володимира «кадрового
конфлікту» між професором О. І. Ставровським та приват-доцентом В. Г. Ав-
сєєнко. Проаналізовано зміст магістерської дисертації О. І. Ставровського
«Міркування про значення середніх століть у відношенні до новітнього часу»
та чотирьох праць В. Г. Авсєєнка з різноманітних проблем історії та історіо-
графії середньовічної Франції, Англії, Італії.


Ключові слова


В. Г. Авсєєнко; О. І. Ставровський; Університет Св. Володимира; медієвістика; середні віки; історіографія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254