Документальні й епістолярні джерела дослідження Батозької битви

В.С. Степанков

Анотація


У статті охарактеризовано особливості джерельної бази Батозької бит-
ви в цілому, структуровано документальні й епістолярні джерела в окремі гру-
пи й визначено їхню інформаційну цінність.


Ключові слова


Батозька битва; джерела; розпорядча документація; дипломатична кореспонденція; епістолярії; конфесати (зізнання полонених)

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254