Чисельність християнських козацтв у XVI – першій половині XVII cт.

В.А. Брехуненко

Анотація


У статті розглядається питання чисельності християнських козацьких
спільнот (українського, донського, волзького та ін.) в період XV – першої поло-
вини XVII ст.). Доводиться теза про чисельну перевагу українського козацтва
над всіма іншими подібними формуваннями.


Ключові слова


козацька спільнота; козаки; чисельність; Степовий Кордон

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254