Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичній культурі українців (впливи Степу)

В.Г. Балушок

Анотація


У статті йдеться про те, що етнічні стереотипи українців, пов’язані з їх
політичною культурою, сформувалися під потужним впливом степовиків. По-
чаток цього процесу припадає на часи політогенезу у слов’ян на теренах Украї-
ни та на епоху Київської Русі.


Ключові слова


етнічні стереотипи; політична культура; Великий Кордон; степовики; слов’яни; іранці; тюрки

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254