Соціально-економічні передумови зростання благодійної діяльності в Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ю.В. Сербалюк

Анотація


У статті виявлено категорії населення, які потребували соціальної під-
тримки з боку державних і громадських організацій в Україні в епоху розвитку
ринкових відносин кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зроблено висновок про зростан-
ня кількості нужденних у зазначений період.


Ключові слова


розвиток капіталізму; рівень життя; робітники; селяни; безробітні; жебрацтво; благодійність

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254